Helden steunen Helden
 

STIL ORANJE

Voetbaltrainingen en wedstrijden voor jongeren met auditieve beperkingen.

Stil Oranje heeft zich als doelstelling gesteld: Het bevorderen van de participatie en kwaliteit van voetbal voor jongeren met een auditieve beperking in Nederland.

Het doel van dit project is om een inclusieve en hoogwaardige voetbalomgeving te creëren waar jongeren met een auditieve beperking gelijke kansen hebben om te trainen, te spelen onder hetzelfde hoge niveau en zich te ontwikkelen tot hoog niveau voetballers. Deze doelstelling zal worden nagestreefd door middel van verschillende strategieën en acties die gericht zijn op het verwijderen van belemmeringen en het bevorderen van inclusie en kwaliteit binnen de Nederlandse voetbalgemeenschap.

E-mailen
Bellen
Map
Info