Helden steunen Helden
 

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hello Heroes

1. Bestuur: De stichting wordt geleid door een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid en de strategie van de organisatie.

2. Geldelijke inkomsten: Contributies, sponsoring en eventuele donaties.

3. Geldelijke uitgaves: Financiering locatie huur of kleine financiering materialen en trainers voor projecten.

- Trainers: Gekwalificeerde trainers worden ingehuurd om de sportclinics te verzorgen, waarbij aandacht wordt besteed aan de specifieke behoeften van de doelgroep.

4. Vermogen: Het vermogen van de stichting wordt verantwoordelijk beheerd en op een spaarrekening gezet, waardoor duurzaamheid en continuïteit van het project wordt gewaarborgd.

5. Impactmeting: Periodieke evaluaties worden uitgevoerd om de impact van het project op de deelnemers te meten, inclusief hun fysieke activiteit, sociale interactie en zelfvertrouwen.

6. Financiële transparantie: Jaarlijks wordt een financieel verslag opgesteld en beschikbaar gesteld aan belanghebbenden, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de inkomsten zijn besteed en wat het vermogen van de stichting is.


E-mailen
Bellen
Map
Info