Elk kind kan zijn eigen Held zijn

 

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hello Heroes - Rugzakje010

1. Bestuur: De stichting wordt geleid door een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid en de strategie van de organisatie.

2. 

3. Contributies (5 euro per kind per les) en eventuele donaties.

4. Vermogen: Het vermogen van de stichting wordt verantwoordelijk beheerd en op een spaarrekening gezet, waardoor duurzaamheid en continuïteit van het project worden gewaarborgd.


2. Rugzakjes: Bij iedere training ontvangt elk kind een gratis rugzakje met een leuk sportattribuut. Deze rugzakjes worden gefinancierd uit de inkomsten van subsidies,
3. Trainers: Gekwalificeerde trainers worden ingehuurd om de (zaal)voetbalclinics te verzorgen, waarbij aandacht wordt besteed aan de specifieke behoeften van de doelgroep.


1. Impactmeting: Periodieke evaluaties worden uitgevoerd om de impact van het project op de deelnemers te meten, inclusief hun fysieke activiteit, sociale interactie en zelfvertrouwen.

 

3. Financiële transparantie: Jaarlijks wordt een financieel verslag opgesteld en beschikbaar gesteld aan belanghebbenden, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de inkomsten zijn besteed en wat het vermogen van de stichting is.


E-mailen
Bellen
Map
Info