Elk kind kan zijn eigen held zijn

 

Methode

Voetbaltrainingen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met een gehoorzorg. 

Dove kinderen maken bij ons op een gestructureerde manier kennis met de voetbalsport, waarbij de nadruk uiteraard op spel en plezier ligt. Maar RUGZAKJE010 biedt nog veel meer dan een sport-spelconcept.

De 5 belangrijkste ontwikkelingsgebieden worden tijdens de sessies aangesproken. De motorische ontwikkeling door het komen sporten en hierbij gebruik maken van het rennen, springen, etc. Het sociaal emotionele door de samenwerking met andere. Het bij dove kinderen niet te vermijden zintuigelijke, waarbij vooral het zien belangrijk is om de uitvoering tot stand te brengen. Hun creatieve ontwikkeling komt aan bod door het gebruik van vele verschillende materialen. En als laatste het cognitieve door het leren en onthouden, intellect voor iedereen op zijn/haar eigen manier.

Binnen de trainingen wordt er deels gewerkt met kleurherkenning om op een speelse en duidelijke manier bepaalde start, stop en sporttermen aan te geven.

Tijdens de trainingen wordt er gewerkt met alle materialen die je normaal gezien ook op een sportveld tegen komt, maar bij onze trainingen vind je net iets meer. Doel van iedere oefening is het bevorderen van de balcontrole, het verbeteren van de techniek, werken aan de motoriek, en enkele skill. Maar belangrijker nog ... het hebben van veel spelplezier!E-mailen
Bellen
Map
Info